Ciljevi

U Senatima su uključene vodeće ličnosti iz oblasti privrede, nauke, medija i kulture, kao i predstavnici iz domena politike, diplomatije i javnog života. Ove ličnosti su na poseban način odgovorne za sprovedbu ciljeva i predstavljanje Senata privrede u javnosti. One, zajedno sa naučnim savjetom, čine „fabriku ideja“ Senata i pronalaze održiva i perspektivna rešenja za podsticanje nacionalne i međunarodne privrede.

Senat privrede u Bosni i Hercegovini će se voditi sljedećim ciljevima:

  1. Osnovni zadatak je da okupimo poslovne ljude, a prije svega predstavnike malih i srednjih preduzeća, vlasnike porodičnih firmi koji u svojim razvojnim programima teže povezivanju sa međunarodnim tržištem, odnosno jačanju izvoza i kooperaciji sa privredom EU.
  2. Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
  3. Podsticanje i produbljivanje saradnje između obrazovnih institucija i privrede.
  4. Članovi Senata će se zalagati za što značajnije otvaranje privrede Bosne i Hercegovine prema međunarodnom tržištu, a posebno prema Austriji i Nemačkoj, odnosno Evropskoj Uniji, kroz stvaranje poslovnih prilika za bosanskohercegovačka preduzeća.
  5. Senat privrede će raditi na organizaciji i infrastrukturnom povezivanju Senata Bosne i Hercegovine sa Senatima Austrije i Njemačke, a u cilju efikasnijeg ostvarenja potreba svojih članova.
  6. Senat privrede će dati svoj puni doprinos kroz stvaranje uslova za učešće austrijskih i njemačkih kompanija u realizaciji investicionih projekata koje nudi Bosna i Hercegovina, kao i podsticanjem zajedničkog ulaganja između navedenih firmi, odnosno bosanskohercegovačkih, austrijskih i njemačkih kompanija.
  7. Uz podršku državnih organa Bosne i Hercegovine, Senat će organizovati prezentacije onih preduzeća koja su predmet privatizacije. Zadatak Senata Bosne i Hercegovine, uz neposrednu saradnju sa Senatom Austrije, odnosno Senatom Njemačke, je animiranje zainteresovanih austrijskih, odnosno njemačkih kompanija za realizaciju ponuđenih projekata.
  8. Senat će se baviti i organizacijom stručnih i poslovnih konferencija koje su korisne za privredu Bosne i Hercegovine. Pored toga, Senat će organizovati seminare i internacionalne panele, diskusije i forume oko aktuelnih i značajnih tema, kako na međunarodnom tržištu tako i u Bosni i Hercegovini.
  9. Senat će se posebno aktivirati kako bi okupio mlade menadžere,  kreativne studente, kulturne radnike i druge koji mogu doprinijeti još jačoj vezi sa austrijskim i evropskim društvom i na taj način još više doprinijeti razvijanju mosta saradnje između Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke i EU.

U Senatima su uključene vodeće ličnosti iz oblasti privrede, nauke, medija i kulture, kao i predstavnici iz domena politike, diplomatije i javnog života. Ove ličnosti su na poseban način odgovorne za sprovedbu ciljeva i predstavljanje Senata privrede u  javnosti. One, zajedno sa naučnim savjetom, čine „fabriku ideja“ Senata i pronalaze održiva i perspektivna rešenja za podsticanje nacionalne i međunarodne privrede.

Bosanskohercegovačkim privrednicima želimo pomoći da saznaju uslove rada i nastupa u austrijskoj i njemačkoj privredi, kao i da nađu odgovarajuće partnere. Smatramo da se naš doprinos zemlji u kojoj živimo i poslujemo najlakše ostvaruje kroz razvoj poslovanja svakog od nas ponaosob. Takav razvoj događaja smanjuje nezaposlenost i pomaže Bosni i Hercegovini da lakše prođe kroz proces tranzicije koji je neophodan. Djelovanje Senata u cijelosti zadovoljava potrebe i želje privrednika Bosne i Hercegovine članova Senata. Senat će se kontinuirano zalagati za intenzivniji ekonomski razvoj zasnovan na principima partnerstva između privrednika Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke.