Kako postati član?

Senat Privrede u Bosni i Hercegovini povezuje vodeće ličnosti iz oblasti ekonomije, nauke, medija i kulture, kao i predstavnike iz politike, diplomatije i javnog života.

Naši članovi uvijek streme ka rješenju i na taj način kreiraju inovativan, produktivan i odgovoran Senat privrede. Povezuju se kako bi razvili praktične prijedloge i koncepte za  finansiranje lokalne i međunarodne privrede i društva.

Naši članovi su naročito obilježeni društvenim i etičkim vještinama, ali i ekonomskom kompetencijom. Naš primarni princip je “kvaliteta nad količinom”.  

Odbor za nauku Senata Privrede formira trust mozgova Senata i razvija održiva rješenja za podršku nacionalnoj i međunarodnoj privredi. Oni  doprinose  informisanju i savjetovanju donositelja odluka u nacionalnoj, evropskoj i međunarodnoj politici. 

Uspjeh našeg rada ovisi o aktivnom doprinosu odabranog kruga članova iz svih područja ekonomije i društva koji aktivno sudjeluju u Senatu.