Senat privrede

Senat Privrede u Bosni i Hercegovini je moderna inačica antičkog Senata. Senat je kompetentan savjetnik koji uvijek šti ti obostrane interese. Raznolikost iskustva i talenata

Predsjednik krovnog Senata Privrede, dr. DieterHärthe, osnovao je prvi Senat Privrede u Njemačkoj 1997. godine. Osnivanjem Senata u Saveznom Udruženju za ekonomski razvoj i vanjsku trgovinu (BWA) i Senata Privede u Njemačkoj i Austriji, po prvi put su preduzeća i vođe iz oblasti privrede, nauke i drugih segmenata društva bili uspješno okupljeni da daju svoj doprinos društvu.

Krovni Senat Privrede sa sjedištem u Ženevi je službeni partner Svjetske Trgovačke Federacije (WTO). Zbog toga smo naročito posvećeni ciljevima organizacije Ujedinjenih Naroda i svih njenih podorganizacija: Svjetske Trgovačke Organizacije, Globalnog Sporazuma, kao i Časnog Kodeksa Etičke Udruge Njemačke ekonomije (EVW).

senatora na usluzi je najboljim donositeljima odluka u privredi, politici i društvu. Članovi Senata su njegovi ambasadori. Svojim članstvom doprinose posti zanju ciljeva Senata. Smjerno poštivanje pravila društva temelj je našeg odgovornog ponašanja i sastavni dio filozofije Senata. Ovim promovišemo eko-socijalnu tržišnu ekonomiju na nacionalnom i međunarodnom nivou.